avukatlara-reklam-yasagi

Avukatlara Reklam Yasağı

Dijitalleşen yeni dünyada birçok sektör ve meslek yerini alırken, pazarlama için geleneksel yöntemlere (kataloglar, broşürler ve gazete reklamları) göre ölçülebilir, daha hızlı, daha ucuz ve geniş bir kitleye kolayca erişilebilir bir ortam olan internete geçiş yapılmaktadır. Web siteleri ve sosyal medya sayfaları, hızlı kararlar ve eksik araştırma nedeniyle açılır.  Bununla birlikte, internet mecrasının sınırları olduğu göz ardı edilmemelidir.

Kişisel kimliğinizi, markanızı veya şirketinizi tanıtmak istiyorsanız, yasal düzenlemelere uymayan birçok web sitesi var. Bu web siteleri, sosyal medya yönetiminizi ve marka değerinizi düşürebilir. Disiplin soruşturmaları ve para cezaları sizi bekliyor. Ülkemizde, mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlik, hekimlik, avukatlık ve diğer serbest meslekler, reklam yapmaktan yasaklanmıştır.

Avukatlara Reklam Verme Yasağı Neden Uygulanmaktadır?

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan 19/03/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 55. maddesi, avukatların mesleklerini özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmelerini, avukatlık sıfatının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır şekilde hareket etmelerini ve yargılama faaliyetindeki yerlerini ve işlevlerini olumsuzlaştıracak ve yargının görünümünü bozacak davranışlardan kaçınmalarını sağlamaktır.

Avukatlar Sosyal Medyayı Nasıl Kullanmalıdır?

Gazete ve diğer yazılı basın yoluyla bir kez, adres değişikliğini, büro açılışını ve altı aylık bir ara vermeden sonra yeniden mesleğe dönüşünü duyurabilirler. Bu duyurular reklam niteliğinde değildir. Avukatlık ortaklığının tescili, sona ermesi veya ortaklardan birinin ayrılması ilan yoluyla duyurulabilir. Ayrıca, hayatları, kazançları veya mesleki faaliyetleri hakkında “reklam niteliğinde” yayınlarda bulunamaz; devam eden, devam eden veya sona eren bir dava hakkında, dava ile özdeşleşip tarafların sözcüsü olarak hareket edemez; ve zorunlu haller dışında yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarına ve interpersonal yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarında ve internet üzerinden röportaj, sohbet, konuşma, tartışma gibi etkinliklere katıldıklarında reklam sayılabilecek her türlü davranıştan, avukatlık mesleğini zedeleyici her türlü açıklamadan kaçınmak zorundadırlar.

Avukat unvanını kullanarak yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarında ve internette yönetmen, düzenleyici, danışman ve diğer rolleri yerine getiremezler. Ayrıca, dizi, sürekli yayın, süreli veya süresiz programlar hazırlayamaz, sunamaz, yönetemez, hazırlayamaz, yönetemez, yönetemez ve yönetemez.

Mahkemede temsil görevini yerine getirirken, yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçları ve internet aracılığıyla kendilerini veya üzerinde çalıştığı hukuki işi reklam olabilecek şekilde ön plana çıkaramazlar.

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, iş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak kaydıyla, baro veya Türkiye Barolar Birliği organ ve başkanlık seçimleri ile genel veya yerel seçimlerdeki adaylıklarına ilişkin bilgileri yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçları veya internet yoluyla duyurabilirler. seçim tarihinden en az 2 ay önce başlayıp seçimi izleyen 10 gün içinde sona erdirmek kaydı ile. Bu uyarıların amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olur.

Avukatlar İnterneti Ne Zaman Kullanabilir?

Bu yönetmelik kapsamında olanlar, avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene aykırı olmayacak şekilde Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen Avukatlık Meslek Kuralları’na uygun şekilde kendilerini ifade etme hakkına sahiptir.

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek, müvekkillerini bilgilendirmek, mesleki makalelerini ve bilimsel çalışmalarını yayınlamak amacıyla bir internet sitesi kurabilir. Tabelada ve web sitesinde tercih ettiği e-posta adreslerini kullanabilir. Avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene aykırı olmamak için internet sitesi üzerinden mesleki faaliyetlerini yürütmek için gerekli güvenlik önlemlerini alarak, sır saklama yükümlülüğüne uygun davranarak, internetin kendine özgü araçlarını ve sadece ilgili kişinin ulaşabileceği şifre-algoritma ile korunan web sitesinin geri planında kişiselleştirilmiş “sanal ofis” benzeri uygulamaları kullanabilir. Bu uygulamalar ilgilisinin dışındakilerin kullanımına açılamaz.

Avukatların Web Sitesi Nasıl Olmalı?

Site sahibi veya sahiplerinin adı soyadı, akademik unvanı, avukatlık ortaklığı varsa tescil unvanı, avukatlık bürosu varsa büro unvanı, fotoğrafı, Türkiye Barolar Birliği ve baro sicil numaraları, mesleğe başlama tarihi, mezun oldukları üniversite, bildikleri yabancı dil, mesleki faaliyetlerin yürütüldüğü büronun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi, baro ve Türkiye Barolar Birliği seçimlerine oy verecek üye ve delegeleri kendileri ve diğer adaylar hakkında bilgilendirme gibi bilgilerin bulunmasını sağlar.

İş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak için internet sitelerini arama motorlarında anahtar kelime (anahtar kelime) olarak “adı ve soyadı”, “avukatlık ortaklığı unvanı”, “avukatlık bürosu unvanı”, “bulunduğu şehir ve kayıtlı oldukları baro” veya “avukat, hukuk, hukukçu, adalet, savunma, iddia, eşitlik

İş sağlama amacına yönelik ve iş arkadaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde, internet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendiren kısa yolları kullanamaz, kullanmasına izin veremez ve reklam veremez.

Yönetmeliğin Şartlarını İhlal Etmesi Durumunda Ne Olur?

Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlar tespit edilirse, barolar ilgili kişiye bir uyarı yazısı gönderir ve 15 gün içinde düzeltilmesi gerekir. Aksi takdirde baro tarafından resen soruşturma başlatılır. Baro, uyarının iletildiği günden itibaren on beş gün içinde aykırılığın düzeltilmediği tespit edilirse, resen soruşturma başlatır. Bu Yönetmeliğe aykırı fiil veya fiilleri birden fazla işleyenler hakkında herhangi bir uyarı yazısı gönderilmez; aksine, disiplin soruşturması hemen başlatılır.

Türkiye Barolar Birliği’ne yapılan şikâyet başvuruları, içerik incelemesine tabi tutulmaksızın avukatın kayıtlı olduğu baroya gönderilir.

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *