müsteri-yolculugu

Buyer’s Journey (Müşteri Yolculuğu)

Buyer’s Journey (Müşteri Yolculuğu): Daha önce hiç olmadığı kadar bilgili ve bilinçli bir müşteri kitlesi ile karşı karşıyayız. Bu, satış konusu olduğunda var olan güç dengesinin önemli ölçüde değişmiş olmasıdır. Bu, müdahaleci satış stratejilerinin artık kullanılmamasının nedenlerinden biridir. Gelinen noktada satışı sadece satış yapmak yerine empati ve yardım kavramlarıyla birleştirmek, müşteriyi tanımaya ve anlamaya odaklanmak gerekiyor. Bu konuda bizlere yardımcı olacak kavramlardan biri müşteri yolculuğu, yani müşteri yolculuğudur.

Buyer’s Journey, alıcıların satın alma kararı vermeden önceki tüm aşamalarını kapsayan bir yolculuktur. Pazarlama hunisi işletmenin nasıl ilerlediğini gösterdiği gibi, müşteri yolculuğu da müşterinin durumunun nasıl ilerlediğini gösteriyor.

Müşterilerin çoğu, satın alma işleminden önce belirli süreçlerden geçtikten sonra net bir karara varmaz. Kendimizi de örnek olarak düşünebiliriz. Bir cep telefonu satın almak istediğimizi veya tatil için bir otel seçmeye çalıştığımızı varsayalım. Bu tür durumlarda, beklentilerimize ve bütçemize en uygun seçeneği belirlemek için saatler, hatta belki de günler alacak bir araştırma ve karşılaştırma süreci başlıyor değil mi? Bu, milyonlarca müşteri yolculuğu örneğine yalnızca bir örnektir.

Bu fikrin üç basamağına şimdi bakacağız.

1. Farkındalık Döngüsü

Potansiyel müşteri, ilk adım olan farkındalık aşamasında bir sorunun, eksikliğin veya ihtiyacın farkına varır. Bu sorunu daha net bir şekilde belirlemek, adlandırmak ve anlamak için çeşitli bilgi kaynakları kullanılır. Sorununu hızlı bir şekilde çözmek veya ihtiyacını karşılamak için ilgili bilgiye ulaşmak için çaba gösterir. Bu noktada marka olarak müşterilerinize sunduğunuz bilgilendirici ve yardımcı içerikler, onları fark etmeleri ve sizinle ilgili olumlu bir intiba yaratmaları için çok önemlidir.

2. Değerlendirme Aşaması

Bu aşamada, farkındalık aşamasında müşterinin sorununu, ihtiyacını ve olası çözümlerini belirlemek için kapsamlı bir araştırma yürütülür. Tüm potansiyel seçenekleri ve yöntemleri gözden geçirir. Markalar, ürünleri veya hizmetleri karşılaştırır. Bu noktada, işletmenizi ve ürünlerinizi müşterilerin dikkatine sunabilmeniz ve ilgilerini üzerinize çekebilmeniz gerekir. Sizi diğer markalardan ayıran benzersiz ve uzman bir imajla öne çıkmalısınız. Böylece tercih edilme şansınız artacaktır.

3. Karar Verme Aşaması:

Müşteri, tüm alternatifleri değerlendirdikten sonra, neyi ve kimden satın alacağını belirler. Son kararını, ürün/hizmet ve fiyat eksenli değerlendirmeler yaparak en uygun bulduğu satıcıları listeledikten sonra verecektir. Karar verme süreci, küçük detaylar, kampanyalar ve anlık fırsatlardan etkilenebilir.

Müşterilere sunduğumuz ürün veya hizmetin bu süreçte nerede olduğunu ve nasıl daha iyi hizmet verebileceğimizi anlamamızı sağlayacak olan müşteri yolculuğunun amacı, müşterilerin bu yolculuk sırasında karşılaştıkları sorunları ve kararlarını ve düşüncelerini şekillendiren faktörleri belirlemektir. Konuyla ilgili olarak funnel tekniğine değindiğimiz yazımızı okuyabilir veya CRM çözümleri hakkında müşteri ilişkileri konusunda sizlere yardımcı olacak bir hizmet olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

guven-araligi2

Güven Aralığı Nedir?

Güven Aralığı

Bir parametre için bir aralık tahmini olan güven aralığı, bir çıkarımsal istatistik çözüm aracıdır. Bir parametrenin değerini tahmin etmek için iki sayıdan oluşan bir aralık kullanılır. 

Güven aralığı tarif edilirken gelende yüzde 95’tir. Bu, %95 emin olunan bir durumda %5 hatalı olacağının kabul edildiği anlamına gelir.

P, istatistiksel anlamlılığı gösterir. Farklılıklar var ise farklılığın kanıt düzeyini belirlemek için kullanılan bir değerdir. Her bir istatistiksel testin ardından test istatistiğine ait bir P değeri bulunur. “İlgili hipotez testi sonucunda anlamlı fark vardır” denileceği durumda, P değeri hatalı karar verme olasılığını gösterir.

Daha önce bir reklam kampanyanız vardı ve performansını değerlendirmek istiyorsunuz. Reklamın ne kadar iyi çalıştığını değerlendirmek için yalnızca veriler kullanıyor olmak yeterli değildir.

“Ne derece iyi” sorusu için performansınızın cevabını matematiksel olarak modelleyebilirsiniz.  Yapmanız gereken tek şey, önceki reklamlarınızdan farklı bir deneme reklamı yapmak ve sonuçları incelemek. Örneğin, spor malzemeleri satan bir şirketiniz var. Reklam varyasyonu ölçümlerini belirlemek için, “dambıl setleri” reklam grubunun metinlerini ve açıklamalarını değiştirerek bir deneme reklam grubu daha oluşturdunuz. Reklam varyasyonlarının performansını değerlendirmek için test ediyorsunuz ve Google tüm hesaplamaları size yapıyor.

Peki sonuçlar bize neler söylüyor? Hangileri dikkate alınmalı? “✶” işareti “istatiksel olarak önemlidir” anlamına gelir. Reklam farklılıkları arasında dikkate alınması gereken bir fark olduğunu gösterir. 

Reklamların farklılıklarını “Tıklama Oranı” olarak inceleyelim. Şekil 1’de görüldüğü gibi, deneme reklam grubunun tıklama oranı %10,13 iken, orjinal reklam grubunun tıklama oranı %12,51’dir. TO’nun yanında %19 yazıyor. Bu oran, deneme reklamının ilk reklama göre %19 daha az tıklama aldığını gösteriyor. “İstatiksel olarak önemli değil” diyor en altta. Yani, reklam farklılıklarının tıklama oranı açısından istatiksel olarak önemli bir fark olmadığını belirtiyor.

Güven aralığı [-%40, +%2] nedir? 

Şekil 1: Reklam varyasyonlarının tıklama oranı anlamlılığı 

[-%40, +%2] aralık güven ile reklam varyasyonlarının tıklama oranlarının farkının ortalamasını içerir.   

Reklamların farklılıklarını “maliyet” açısından karşılaştıralım.   

Şekil 2’de gösterildiği gibi, deneme reklam grubunun maliyeti 101 TL iken, orjinal reklam grubunun maliyeti 128 TL. Maliyet yanında %21 yazmaktadır. Bu oran, deneme reklamının orijinal reklamdan %21 daha az para harcadığını gösteriyor. Hemen al tında, “istatiksel olarak önemli” olduğunu belirtiyor. Yani, reklam değişiklikleri arasında maliyet açısından son derece önemli bir fark olduğunu belirtiyor.  

Şekil 2: Reklam varyasyonlarının maliyet anlamlılığı .

Güven aralığı [-%38, -%4] nedir? 

 [-%38, -%4] aralığı, reklam varyasyonları arasındaki maliyet farkının ortalamasının %95’ini içerir. Bu nedenle, -%38 ve -%4 arasında bir düşüş olasılığı vardır. -%38 maliyet düşüşü sağlar. Bu deneme kampanyası izlenmelidir.

Buna göre

İstatistik bilimi, verileri değerlendirerek ve yorumlayarak şirketiniz için etkili reklam bulmanıza ve maliyetlerinizi en uygun şekilde kullanmanıza yardımcı olur. Google’un araçlarını kullanarak çok fazla çaba harcamadan bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Firmalar, daha fazla insana ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve karlarını artırmak için bir dizi reklam platformu kullanıyor. Bu reklamlar para harcıyor. Bu bütçeyi doğru bir şekilde harcamak ve varsa hata kaynaklarını düzeltmek istiyorsanız, reklam varyasyonları oluşturup Google tarafından hesaplanan istatiksel verileri değerlendirebilirsiniz. 

tasarım sistemi

Tasarım Sistemi Nedir?

Bir ürünün tasarım, prototip oluşturma ve üretim aşamalarında kullanılan teknolojiler, yazılımlar ve süreçler, tasarım sistemleri olarak bilinir. Bu sistemler, bir projenin tasarım aşamasında kullanılan bir dizi araç ve yöntemden oluşur ve projenin daha organize ve verimli bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur.

Tasarım sistemi, hem grafik tasarım hem de endüstriyel tasarım gibi birçok alanda kullanılır ve tasarım fikrinin geliştirilmesinden nihai ürünün üretimine kadar uzanan bir dizi aşamadan oluşur. Bu adımlar:

1. Araştırma: Tasarım sürecinin başlarında, tasarımın amacını, hedef kitlesini ve diğer değişkenleri belirlemek çok önemlidir.

2. Analiz: Tasarımın amacına ve hedef kitlesine bağlı olarak çeşitli faktörler incelenir. Bu değişkenler arasında tasarımın işlevselliği, estetiği, üretim maliyetleri ve malzeme seçimi yer alır.

3. Konsept Tasarımı: Analiz tamamlandıktan sonra tasarım fikirleri ve konseptleri belirlenir. Daha sonra tasarımcılar bu fikirleri seçer ve geliştirir.

4. Prototipleme: Tasarımın nasıl çalışacağını ve görüneceğini göstermek için bir prototip yapılır. Bu aşamada, tasarımın eksiklikleri veya hataları bulunarak düzeltilebilir ve geliştirilebilir.

5. Test Etme: Tasarımın performansını değerlendirmek ve hataları düzeltmek için prototipin test edilmesi gerekir.

6. Üretim: Tasarımın son aşamasında tüm ayrıntılar belirlenir ve üretim için hazır hale getirilir.

Yukarıda saydığımız bu aşamaların her biri için de tasarım sistemleri bir dizi araç içerir. Grafik tasarım yazılımları, üretim makineleri ve 3D yazıcılar bu araçlar arasında yer alır.

Sonuç olarak, bir tasarımın planlanması, geliştirilmesi ve üretilmesinde tasarım sistemleri çok önemlidir. Tasarımın işlevsel, estetik ve üretim açısından başarılı olmasına yardımcı olur. Tasarımcılar, tasarım sistemleri aracılığıyla fikirlerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilir ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli tasarımlar üretebilirler.

brief-nedir

Brief Nedir?

Pazarlama ve iletişim alanlarında sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Brief; bir proje, kampanya veya görev hakkında bilgi ve rehberlik içeren bir belgedir. Normalde aşağıdakileri içerir:

Hedefler: Bir görevin veya hedefin amacını ve özelliklerini tanımlar. Bu, markanın veya arşivin hedeflerini açıklıyor.

Hedef Kitle: Hedeflenen müşteri grubu veya demografisi açıklanır. Hedef kitlenin demografisi, ilgi alanları ve davranışsal özellikleri açıklanır.

Mesajlar ve Konumlandırma: Kılavuz, markanın veya kampanyanın mesajını, hedef kitleyi nasıl etkileyeceğini ve markanın konumlandırılmasını içerir.

Rekabet Analizi: Brief, markanın rakiplerini ve sektördeki diğer aktörleri analiz edebilir. Bu, pazarlama değerlendirmesi ve stratejisi için yararlı bilgiler sağlar.

İçerik ve Kanal Stratejisi: Bu strateji, hangi tür içeriklerin oluşturulacağını ve hangi kanallara yönlendirileceğini belirler. Örneğin, e-posta pazarlaması, blog yazıları ve sosyal medya gibi platformlar belirtilebilir.

Bütçe ve Zaman Çizelgesi: Brief ayrıca projenin bütçesini ve zaman yönetimini içerir. Proje için ne kadar kaynak gerekli olduğu ve ne zaman tamamlanması gerektiği belirtilir.

google-ads

Dijital Pazarlama, Dijital, Google ADS

Günümüzde işletmelerin potansiyel müşterilere ulaşmasının en etkili yollarından biri dijital reklamcılıktır, özellikle de Google ADS. Bununla birlikte, tüm dünyadaki herkese ulaşmayı istemek kesinlikle en iyi yöntem değildir. Yerel işletmeler veya belirli bölgelerde hizmet veren işletmeler için, reklamlarını sadece belirli bölgelerde göstermek hem maliyetleri düşürmek hem de dönüşüm oranlarını artırmak için önemlidir. Bu, Google Ads’ın konum hedefleme özelliğinin başlangıcıdır.

Google Ads’in konum hedefleme özelliği; reklam, şehirler veya mahalleler olabilir. Bu, reklamverenlerin sadece en alakalı ve potansiyel müşterilere reklamlarını göstermelerini sağlar. Örneğin, bir restoran sadece kendi şehrindeki müşterilere reklam vermek isteyebilir veya bir e-ticaret sitesi sadece belirli bölgelerde hizmet verdiği için sadece o bölgelerdeki müşterilere reklam vermek isteyebilir. Google ADS konum hedefleme ile bunu gerçekleştirebilirsiniz.

Bu rehber, Google Ads’ın konum hedefleme özelliklerini ele alacak. Hangi tür konum hedefleme olduğunu, nasıl kullanıldığını ve işletmelere nasıl fayda sağladığını öğreneceksiniz.

İçinde:

Konum Hedefleme Nedir? Nasıl Çalışır?

Google ADS’nin Konum Hedeflemenin Avantajları, Konum Hedefi Türleri ve Doğru Yer Seçme İpuçları; Geniş Coğrafi Hedefleme Avantajları; ve Konum Hedefleme Nasıl Yapılır?

Google Ads için yer hedefleme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var?

Konum Hedefleme

Google Ads’in konum hedefleme özelliği, reklamlarınızı istediğiniz her yerde yayınlamanıza olanak tanır. Bu, işletmeniz için doğru müşterileri bulmanıza yardımcı olur. Örneğin, ülkeler, bir ülke içindeki alanlar, konumların belirli bir yarıçap içindeki çevresi ve yer grupları (ilgi gören yerler, işletmenizin bulunduğu yerler, katmanlı demografi vb.) hedefleyebilirsiniz.

Konum Hedefleme Yöntemleri Nelerdir?

Yer hedefleme, kullanıcı ayarları, cihazlar ve platformumuzdaki davranış gibi çeşitli sinyalleri kullanır ve Google’ın konum ayarlarınızı karşılayan kullanıcılara reklam göstermek için kullandığı en iyi yöntemdir. Bu sinyaller değişiklik gösterdiği için her durumda tam olarak doğru olmadığını söylemek mümkün değildir.

Google ADS Konum Hedeflemenin Avantajları: Odaklanmış Pazarlama: Şirketlerin hedef kitlelerini daha spesifik olarak belirleme yeteneği vardır. Örneğin, bir kahve dükkanı sadece yakın çevresindeki mahallelere reklam vererek daha yüksek bir dönüşüm oranı elde edebilir.

Bütçe Optimizasyonu: Şirketlerin reklamlarını sadece belirli bölgelerde göstermesi, reklam bütçelerini daha verimli kullanmasına izin verir.

Daha Yüksek Dönüşüm Oranları: İlgili ve potansiyel tüketicilere gösterilen reklamlar genellikle daha yüksek dönüşüm oranlarına sahiptir.

Kişiselleştirilmiş Reklam Kampanyaları: Farklı bölgelerdeki tüketicilere farklı reklam mesajları göndermek, kampanyaların etkililiğini ve kişiselleştirilmesini artırabilir.

Google ADS Konum Hedefi Türleri Ülkeler: Reklamlarınızın belirli bir veya daha fazla ülkeyi hedef almasına izin verebilirsiniz. Örneğin, bir e-ticaret sitesi olarak faaliyet gösteriyorsanız, tüm Türkiye’ye reklam vererek büyük bir potansiyel müşteri kitlesine ulaşırsınız. Ek olarak, ürünlerinizi çeşitli ülkelerde pazarlıyorsanız, çoklu ülke hedeflemesi yapmak mümkündür. Bununla birlikte, erişimi ne kadar geniş tutarsanız, bütçenizin de o kadar geniş olması gerektiği unutulmamalıdır. Düşük bütçeli reklamverenler daha spesifik konum hedeflemesi kullanabilir.

Ülke İçindeki Alanlar: İşletmeniz belirli bölgelerde veya şehirlerde hizmet veriyorsa, özellikle bu bölgeleri hedefleyebilirsiniz. Sadece belirli bir bölgeye hizmet veren işletmeler (örneğin, sadece İstanbul Anadolu yakasında Maltepe bölgesine sipariş götüren bir restorant), belirli bölgelere özel indirimler sunan işletmeler (örneğin, Analytics verilerinde Ankara’dan aldığı siparişlerin değerinin yüksek ancak alım sayısının az olduğunu gören bir e-ticaret firması, Ankara için özel indirimler sunarak bölgeyi hedefleyebilir) ya da sadece belirli şehirlerde ürünler satan işletmeler.

Yarıçap Hedefleme: Reklamverenler belirli bir coğrafi yarıçap içerisinde hedefleme yapabilirler. Bu yöntem, genel bir şehir, bölge ya da ülke hedeflemesi yerine, işletmenizin bulunduğu konuma belirli bir mesafede olan müşterilere odaklanmayı sağlar.Örneğin; Bir çilingir, yarıçap hedeflemesi ile konumuna en fazla 1 km uzaklıktaki potansiyel müşterilere reklam gösterebilir. Bu tür bir hedefleme, özellikle belirli bir yarıçap içinde hizmet veren işletmeler, ana müşteri kitlesi belirli bir bölgede yoğunlaşan yerel işletmeler ya da sadece belirli şehir, bölge veya ülkelere odaklanmak isteyen firmalar için oldukça idealdir.

Google ADS için Doğru Konum Seçme İpuçları: Müşteri Odaklı Hedefleme: İşletmenizin fiziksel konumu ile potansiyel müşterilerinizin bulunduğu yerlerin aynı olmadığı durumlarda, özellikle e-ticaret işletmeleri için, ürün veya hizmetlerinizi sunduğunuz tüm bölgeleri hedeflemeniz en iyi sonuçları verir.

Reklam Önizleme ve Teşhis Aracı: İşletmenizin bulunmadığı bir bölgeyi hedefliyorsanız, reklamınızın orada nasıl göründüğünü görmek için bu aracı kullanabilirsiniz.

Hedeflemenin Boyutu: Çok spesifik veya küçük bir alana odaklanırsanız, reklamlarınızın daha az sık görünmesini sağlayabilirsiniz. Seçtiğiniz hedef belirli bir gösterim eşiğini karşılamayabilir.

Dil ve Konum Uyumluğu: Reklamın yazıldığı dil, hedeflenen yerdeki dil ile tutarlı olmalıdır. Örneğin, İngilizce konuşan bir demografiye hitap ediyorsanız, reklam metniniz de İngilizce olmalıdır.

Geniş Coğrafi Hedeflemenin Avantajları: Geniş coğrafi hedefleme, belirli bir konumda bulunan kullanıcılara ve o konuma ilgi gösteren kullanıcılara ulaşmanıza olanak tanır. Bu, bir ülkenin tamamı, şehirler, idari bölgeler veya belirli bir konumun çevresindeki yarıçap gibi çeşitli konumları hedeflemek için kullanılabilir. Bu, daha fazla etkileşime yol açacaktır. Hizmet veya ürününüzle ilgilenen kullanıcılardan daha fazla dönüşüm, tıklama ve gösterim alabilirsiniz.

Konum Hedefleme Teknikleri

Kullanılabilir konum hedefi türlerinin ülkeden ülkeye değişebileceğini unutmayın. Konum hedefleme türlerini ülkeye göre görmek için bu linke tıklayabilirsiniz. Google Ads ayrıca belirli gizlilik standartlarını karşılayan konumların hedeflenmesine izin verir. Örneğin, 1 km’den az bir yarıçap hedeflemek yasaktır.

Ülke çapında kitlelere ulaşmak için Google Ads hesabınızda “Kampanyalar” simgesini seçin.

“Kampanyalar” menüsünü açın.

Seçtiğiniz kampanyanın yanındaki kutuyu seçin ve sonra “Ayarlar” sekmesine gidin.

“Konumlar”ın yanındaki açılır oku seçin, hedeflemek istediğiniz ülkenin adını yazın ve “Kaydet”i tıklayın.

Ülkenin belirli bölgelerinde hedef kitlelere ulaşmak: Çok küçük bir bölgeye hedeflerseniz, reklamlarınız neredeyse hiç görünmeyebilir. Bu nedenle, konumu seçerken hedef kitleye de bakmalısınız.

Google Ads hesabınızda “Kampanyalar” işaretinin üzerine tıklayın.

“Kitleler, anahtar kelimeler ve içerikler” menüsü açılır.

“Konumlar”ı seçin ve mavi kalem simgesini tıklayın.

Hedeflemek istediğiniz konumu belirledikten sonra “Kaydet”i tıklayın.

Belirli Bir Yarıçap İçinde Konumu Hedefleme: Google Ads hesabınızda “Konumlar”ı seçin.

Değiştirmek istediğiniz kampanyanın adını seçin.

Mavi kalem simgesini tıkladıktan sonra “Yarıçap” seçeneğini seçin.

Yarıçapın merkezi olarak kullanmak istediğiniz konumun adresini ve yarıçapın uzunluğunu belirtin.

Haritayı inceledikten sonra “Kaydet”e tıklayın.

Gelişmiş: Birden Fazla Konumu Toplu Olarak Hedefleme: Google Ads, tek seferde 1.000 konumu hedeflemenize olanak tanır.

Google Ads hesabınızda “Kampanyalar” işaretinin üzerine tıklayın.

“Kitleler, anahtar kelimeler ve içerik” menüsünü seçin.

“Konumlar”ı seçtikten sonra mavi kalem simgesini tıklayın.

“Birden fazla konum ekle” seçeneğini seçin ve hedeflenen konumları girin.

Sonuçları gözden geçirin ve gerekli düzeltmeleri yapın.

arama-motoru-optimizasyonu-02450

Müşteriler Sizi İnternette Bulsun

Kullanıcıların e-postalarını kontrol etmekten çok daha fazlası artık internette yapılıyor!

Online dünya günlük hayata girdi. İşletme sahipleri artık dijital dünyaya geçebilir. Ancak çalışmaya nereden başlayacaksınız? İşletmeniz, hem dijital hem de çevrimiçi olarak nasıl başarılı olacak?

İnternette var olmanın en büyük avantajlarından biri, arama motorlarında listelenmek. Dijital varlık sahibi olmanın bir sonucu olarak, müşteriler internette sizin gibi bir işletmeyi aradığında işletmenizi bulabilirler. Örneğin, bir müşteri “otomobil tamiri İstanbul” için arama yaptığında ve tamirhanenizin sonuçlarında gösterildiğinde, işletmenize çok fayda sağlayacaktır. Bir müşteri, sizin web sitenize yönlendiren bir bağlantıyı tıklayarak çok sayıda bilgi edinebilir ve araba bakımı ile ilgili bir videoyu izleyebilir. Daha fazla memnun kalan müşterinin yorumlarını okuyabilirler. Fiyatlarınızı karşılaştırabilir, işletmenizi haritada görüntüleyebilir ve ücretsiz olarak form doldurup bilgi alabilirler.

Avantajlar Bu Kadarla Sınırlı Değil!

Arama motoru pazarlaması, kullanıcıların aradıkları ürün veya hizmeti bulmalarına yardımcı olur. Mesela, “otomobil tamiri İstanbul” diye arama yapan kişilere reklamlarınızı gösterebilirsiniz. Ayrıca, reklamlarınızı mağazanızda belirli bir yerde göstermeye sınırlama olasılığınız vardır.

Birçok işletme için dijital dünyaya adım atıp online a geçmenin en zorlu sorunu teknolojik araçlara alışmaktır. Aslında, asıl sorun bir plan oluşturmaktır. Sosyal medya, mobil platformlar ve web dahil olmak üzere çok sayıda seçenek vardır. Binlerce küçük ölçekli işletme sahibi, günlük olarak interneti kullanarak istedikleri her şeyi elde ediyor. Yan mahalledeki ve dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere ulaşmak gibi önemli bir fırsat kaçırılamaz.

Müşterilerin Sizi Çevrimiçi Olarak Nasıl Bulacakları?

Dijital çağda bunu yapmanın birçok yolu vardır. Arama motorlarına geçelim. Arama motoruna bir kelime öbeği girdiğinde, kullanıcılar tam olarak ne aradıklarını belirtir. Alakalı mal ve hizmetler satıyorsanız, arama motorları işletmenizi arama sonuçlarında gösterir. Arama motorlarını kullanmanın iki yolu vardır. Her iki yöntem hakkında ayrıntılı bilgi vereceğiz.

Bunlardan birincisi, işletmenizi ücretsiz arama sonuçlarında tanıtmaya yardımcı olan arama motoru optimizasyonudur. SEO olarak bilinen arama motoru optimizasyonu, sitenizde sunulan ürünleri ve hizmetleri arayan uygun kullanıcılara ulaşmayı sağlayan tekniktir. Kullanıcıların arama çubuğuna gerçekten girdiği kelimeleri bilmek önemlidir. En alakalı kelimeler anahtar kelimelerdir. Anahtar kelimeleri öğrenmek, bu kelimeleri ararken nasıl göstereceğinizi iyileştirir.

İkinci olarak, arama motoru pazarlamasıdır. Belirli anahtar kelimeleri arayan internet kullanıcıları için reklam yayınlamak için şirketlerin kullandığı ücretli bir yöntemdir. Büyük arama motorları açık artırma sistemi kullanır. Çok sayıda şirket, hedeflenen anahtar kelimelere reklamlarını göstermek için açık artırmada yarışıyor.

Kullanıcılara ulaşmak için arama ağı ideal olsa da, internette daha çok seçenek var. Haber okumak, maç sonuçlarını öğrenmek, yemek tariflerine bakmak, video izlemek ve genel olarak sayfanın belirli bölümlerinde çok ilginç içeriğe göz atabilirsiniz. Buna görüntülü reklamcılık denir.

Görüntülü reklamlar, metin, resim, video ve tıklayarak etkileşime girebilen reklamlar gibi internet üzerinde her yerde gösterilir. Mesajı iletmek için en iyi yöntem canlı reklamlardır.

Instagram, Facebook, YouTube veya Twitter gibi sosyal medya siteleri, işletmenizin bilinirliğini artırmak için ek bir araçtır. Bu siteler, özellikle müşterilerle bağlantı kurmak için faydalıdır.

İşletmeniz için çoğu ağda profil veya sayfa oluşturursunuz. Daha sonra, oluşturduğunuz içeriği paylaşarak ve işletmenizin internetteki sosyal medya varlığını genişleterek birçok kullanıcıyla bağlantı kurabilirsiniz.

google-benim-isletmem-optimizasyonu

Google’da Yerel Sıralamanızı Yükseltin

Kullanıcılar, bulundukları konuma yakın işletmeleri ve konumları arayanda yerel sonuçları görür. Haritalar ve Arama, bu sonuçları birçok yerde gösterir. Örneğin, telefonunuzda “Çin restoranı” şeklinde bir arama yaparsanız, büyük olasılıkla yakında bulunan sonuçlar alırsınız. Google, yakında bulunan bir restoranı göstermeye çalışır.

Google Benim İşletmem, işletmenizin yerel sıralamasını yükseltmek için kullanılabilir.

İşletmenizi bulmak mümkün mü? Bilgilerinizi geliştirin.

İşletmenizin ilgili aramalarda yer almadığını fark edebilirsiniz. Google Benim İşletmem kullanarak, müşterilerinizin yerel arama sonuçlarında işletmenizi görme sıklığını en üst düzeye çıkarmak için aşağıdaki görevleri tamamlayın. Google Benim İşletmem’deki işletme bilgilerini sağlamak ve güncellemek, işletmenizin Google sıralamasını yükselterek Arama ve Haritalar’daki görünürlüğünüzü artırabilir.

Yerel sonuçlar her aramada en alakalı sonuçlara öncelik verir. Doğru ve eksiksiz bilgiye sahip işletmeler, doğru aramalarla eşleşmesini kolaylaştırır. Google Benim İşletmem’e tüm işletme bilgilerinizi girdiğinizden emin olun. Bu, müşterilerin yaptığınız iş, bulunduğunuz yer ve sizi ziyaret edebilecekleri zamanlar hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlar. Kategori, telefon numarası, fiziksel adres ve daha fazlasını girin. Bu bilgileri, işletmenizde değişiklikler oldukça güncellediğinizden emin olun.  İşletme bilgilerinizi organize etme yöntemlerini öğrenin.

Konumlarınızı doğrulayın: Kullanıcıların Haritalar ve Arama gibi Google ürünlerinde görünme olasılığını artırmak için işletme konumlarınızı doğrulayın. Doğrulama ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Doğru çalışma saatleri girin: Tatiller ve belirli günlerdeki özel çalışma saatleri dahil olmak üzere açılış saatlerinizi girin ve güncelleyin, potansiyel müşterilerin ne zaman açık olduğunuzu bilmelerine ve işletmenizi ziyaret etmelerine izin verin. Çalışma saatlerinizi nasıl düzenleyebilirsiniz? Çalışma saatlerinizi nasıl düzenleyebilirsiniz?

İşletmeniz hakkında yapılan olumlu veya olumsuz yorumlara yanıt vererek müşterilerle etkileşim kurun. Müşterilerinizin ve işletmenizin hakkında yazdıkları yorumlara değer verdiğinizi göstermek için yorumlara yanıt vermelisiniz. Müşterilerinizden gelen olumlu ve kaliteli yorumlar işletmenizi daha iyi tanıtır ve yeni müşterilerin sizi ziyaret etme olasılığını artırır. Müşterileri, yorum yazmak için bir bağlantı oluşturarak geri bildirim bırakmaya teşvik edin.

Fotoğraf ekleyin: Kullanıcılara ürün ve hizmetlerinizi göstermek için girişlerinize fotoğraflar eklemek, işletmenizin hikayesini anlatmanıza yardımcı olabilir. Dikkat çekici ve doğru fotoğraflar, potansiyel müşterilerinizin aradıkları ürünleri veya hizmetleri işletmenizde bulabileceğini gösterebilir.

reklami-yasak

Reklamı Yasak veya Sınırlı Olan Mal ve Hizmetler

Reklam Yapılması Yasaklı Mallar ve Hizmetler: Alkollü içecekler (ve bunlarla ilgili her türlü faaliyet); Tütün ürünleri ve bunlarla ilgili her türlü ürün; Uyuşturucular ve bunlarla ilgili her türlü uyarıcı ve kolaylaştırıcı maddeler; Silahlar; Medyum, astrolog ve falcı hizmetleri; Çöpçatanlık (örneğin, bir eş bulmak için randevu ayarlamak, evlilik aracılığı yapmak vb.); Kumar oynamak, kumaş satın almak ve kumar oynamak vb.

Pornografi, fuhuş ve seks (ve bu tür içerik); kürtaj ve bununla ilgili tüm hizmetler; hukuk ve denetim hizmetleri ve bu hizmetlerin sağlayıcıları; vergi danışmanlığı, tıbbi danışmanlık; masaj, striptiz ve striptiz kulüpleri; hızlı ve ani kilo verme, gıda takviyesi ve bununla ilgili tüm hizmetler ve ürünler; hackerlar tarafından sağlanan hizmetler; gizli reklam; telefon görüşmelerini dinlemek için hizmetler ve ürünler;

Ürün ve hizmetlerin reklamı sınırlıdır.

Promosyon piyangoları ve benzeri etkinliklerin süresi, sonuçları ve ödüllerin dağıtılma zamanı, hediye şeklinde dağıtılan ürünlerin piyasa fiyatı ve diğer ürünlerin satın alma fiyatları açıkça belirtildiği takdirde izin verilir.

Ürün ve hizmetlerin reklamı sınırlıdır.

Promosyon piyangoları ve benzeri etkinliklerin süresi, sonuçları ve ödüllerin dağıtılma zamanı, hediye şeklinde dağıtılan ürünlerin piyasa fiyatı ve diğer ürünlerin satın alma fiyatları açıkça belirtildiği takdirde izin verilir.

Çocuklara Yönelik Reklamlar

Reklamın içinde, bir ürüne sahip olmanın, onu satın alan kişiyi yaşıtları arasında daha üstün bir konuma sokacağı ya da bunu satın almayanların bundan negatif etkileneceği şeklinde bir izlenim yaratmamalıdır.

Reklam, ürünün ya da hizmetin gerçek satın alma fiyatıyla ilgili olarak çocukları yanıltacak şekilde bir fiyat işareti içermeyecektir ya da ürünün her gelir grubuna ait aileler tarafından satın alınabileceği izlenimini vermemelidir.

Reklamlar, çocukların deneyimsizliğinden, güvensizliğinden ve bilgisizliğinden yararlanarak bu ürünleri ve hizmetleri satın almaya teşvik etmelidir. Ebeveynlerini veya velilerini belirli ürünleri ve hizmetleri satın almaya zorlamamalı ve çocukların ebeveynlerine, velilerine, eğitmenlerine veya öğretmenlerine olan güvenlerini zayıflatmamalıdır.

Reklamlar, çocukları tehlikeli ortamlara sokmamalı ve onları başkalarıyla etkileşime girmeye teşvik etmemelidir.

Reklamlar, eğer varsa, reklamı yapılan ürünü kullanırken sağlığa ve çevreye zarar vermemek için alınması gereken önlemler hakkında da bilgilendirilmelidir.

Reklamlar, ürünü kullanmak için gereken bilgi ve yetenekleri göstermemelidir.

Reklamlar, çocukların oyun oynarken ya da kendileri ya da çevreleri için tehlikeli olabilecek araçları ya da eşyaları kullandığı görüntüleri içermemelidir.

Reklam, ürünün boyutları, işlevleri veya ömrü ile ilgili olarak çocukları yanlış yönlendirecek bilgi veya görüntüler içermemelidir. Ayrıca, ebeveynlerin çocuklarına karşı duygularını (sevgi, ilgi ve bağlılık) sömüren veya bunlardan yararlanan nitelikte olmamalıdır.

Kıyaslama Reklamcılığı

Reklam, benzer bir ürünün veya hizmetin adını, ticari markasını, logosunu, şirket adını veya diğer belirleyici işaretleri içermeyecektir.

Reklamlar, benzer ürünlerin veya hizmetlerin aynı özelliklere sahip olması ve reklamın yapıldığı ürünün veya hizmetin amaçlarıyla aynı amaçlara hizmet etmesini sağlamak için tasarlanmalıdır.

Menşei belirtilmiş mal veya hizmeti karşılaştırırken, mal veya hizmetlerin aynı coğrafi konumda bulunması,

Karşılaştırmanın nesnel, ölçülebilir sayısal verilere dayanan iddiaları desteklemek için bilimsel testler, raporlar veya belgeler yapılmalıdır.

Reklam, adil rekabet ilkelerini göz önünde bulundurarak müşterileri yanlış yönlendirmeyecektir.

İndirimli Ürünlerin Tanıtımı

Reklam yalnızca indirim tutarını ya da oranını ve indirimin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtirse yapılabilir. Öngörülen indirimin en az iki hafta içinde gerçekleşmesi halinde, indirime tabi ürün ve hizmetlerin miktarı, markası, modeli ve diğer özellikleri gibi ayrıntılı bilgilerin yanı sıra indirimli fiyatın ve indirimsiz fiyatın da belirtilmesi gerekir.

Özel Hastaneler ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Kurumlar

Özel hastaneler ve ayakta teşhis ve tedavi hizmetlerine ilişkin reklamlar, toplumu bilgilendirmek ve sağlığı korumak ve geliştirmek amacıyla sınırlıdır.

Bununla birlikte, aşağıdaki şartlara uymak gereklidir:

Meslek ahlakına aykırı tanıtım yapamaz ve talep oluşturmaya yönelik tanıtım yapamaz.

Diğer hastaneler aleyhine haksız rekabet oluşturan eylemler yapmamalıdır.

Web sitesi, tedavi edici sağlık hizmetlerine ilişkin bilgileri sunma kapasitesine sahip değildir.

İnsanları aldatıcı ve yanlış yönlendirici reklam yapamaz.

Doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış veya yaygın bir tıbbi metot olarak benimsenmemiş. Uygulamaları kullanarak reklam yapamaz.

Diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet yaratan eylemleri gerçekleştiremez.

Güzellik ve Estetik Hizmetlerine İlişkin Reklamlar

Güzellik ve estetik merkezleri; güzellik salonu, saç ekim merkezi, güzellik enstitüsü gibi isimlerle anılan özel sağlık kuruluşları, cilt ve vücut bakımı, akapuntur, makyaj, epilasyon ve diğer hizmetler sunar.

Sadece sağlık kuruluşları altında faaliyet gösteren bu kuruluşlar Uygunluk Belgesine sahip olmalıdır.

Sağlık kuruluşuna bağlı olmayan faaliyetler ve maliyetler hakkında reklam yapmak yasaktır.

Reklamlarda “indirim” veya hizmete olan talebi artıran ifadeler kullanılmamalıdır.

Sağlık kuruluşları, tescil sahibinin yazılı izni olmadan tescilli isimleri kullanamaz.

Sağlık kuruluşları, halkın yanlış inançlarını ve haksız rekabeti önlemek için ticarî isimlerini kullanamaz ve tabelalarında belirtemez.

Yanlış yönlendirici reklamlar, tanıtımlar ve diğer faaliyetlerde bulunamazlar.

Güzellik salonları, merkezler içinde veya müstakil olarak hizmetlerini, uyguladıkları teknikleri, kullandıkları cihazları ve diğer araçlarla ilgili olarak müşterilere reklam, tanıtım veya bilgilendirme yapabilirler. Bu uygulamaları reklam materyallerinde belirtebilirler.

Doktorlar ve Diş Hekimleri

Hekimler ve diş hekimlerinin adlarını, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre kabul edilmiş ihtisaslarını, akademik unvanlarını, hastaları kabul ettikleri yerleri ve muayene saatlerini bildiren reklamlar kabul edilmektedir.

Bununla birlikte, aşağıdaki şartlara uymak gereklidir:

Profesyonel olarak çalışırken reklam yapamaz.

Ticari reklamlar için kullanılamaz.

Hekimlik mesleğine ve sağlık kurumlarına ticari bir bakış açısı kazandıramaz.

İnsanları yanıltıcı, korkutucu veya yanlış yönlendirici davranışlar sergileyemez.

Haksız rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamaz.

Yazılarında kendini tanıtamaz.

Reklam amacıyla teşekkür yazıları yazamaz.

Gıda ve İlaç Takviyesi

İlaç ve gıda takviyesi ürünlerine ilişkin reklamlar, aşağıdaki şartlara uyulması koşuluyla yapılabilir:

İlaç reklamı kesinlikle yasaktır.

Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme yeteneğine sahip olduğunu belirten veya bu özelliklere atıfta bulunan ifadeler kullanılması yasaktır.

Takviye edici gıdaların etiketlerinde, sunumlarında veya reklamlarında, besin öğelerinin yeterli ve dengeli bir şekilde alınamayacağını ima eden, vurgulayan veya vurgulayan ifadeler kullanılmamalıdır.

Takviye edici gıdaların gıda işletmecisine ait alan adı ve URL adresleri aracılığıyla yasal olmayan şekilde reklam ve tanıtımı yapılamaz. Kendisine ait olmayan alan adlarını ve URL’lerini kullanarak reklam ve tanıtım yapmak yasa dışıdır.

Eczane ve Ecza Depolar

Eczaneler reklam yapmamalıdır.

Ecza depolarının faaliyetleri ile ilgili her türlü tanıtım ve reklam, tedavi edici özelliği olmadığı halde bu yönde atıfta bulunmadan, övücü ifadeler kullanmadan yapılabilir.

Kozmetikler

Kozmetik ürünler, insan vücudunun epiderması, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organları gibi dış bölümlerine, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış preparatlar veya maddeleri içerir. Bu preparatların veya maddelerin birincil amacı, bu bölgeleri temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek, vücut kokularını düzeltmek veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olmalıdır.

Reklamlarda kullanılan metin, isimler, ticari markalar, resimler, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları özellikleri taşıdıkları anlamına gelmemelidir. Ek olarak, bu şekilde düşünmek mümkün değildir.

Optisyenlik Servisleri

Optisyenlik hizmetlerinin reklamı, aşağıdaki şartlara uyulması koşulu ile yapılabilir:

Optisyenlik merkezleri gerçeğe aykırı reklam yapmamalıdır. Optisyenlik müesseseleri, ruhsatnamesinde belirtilen optisyenlik müessesesi ismi dışında başka bir isim kullanamaz.

Acil Sağlık Hizmetleri ve Ambulanslar

Ambulans servisleri, tıbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı şekilde insanları yanıltan, yanlış yönlendiren ve ruhsatında yazılı hizmetlerinden başka hastaları kabul ve tedavi ettiği izlenimini uyandıran davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca, diğer servisler aleyhine haksız rekabet yaratabilirler.

Ambulanslar, acil ve koruyucu sağlık hizmetlerini tanıtabilir. Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri sırasında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve açıklamalara yer verilmemelidir. Ambulans servisleri, hizmet alanları, sundukları hizmetler ve açılış tarihleri gibi konularda toplumu bilgilendirmek için reklam ve tanıtım yapabilir.

doktor klinik web sitesi

Doktor ve Klinik Web Sitesi

Klinik veya doktor web siteleri nasıl olmalıdır? Yanlış tasarlanmış bir web sitesi, sosyal medya hesabı veya reklamlar nedeniyle cezalandırılmamanızı tavsiye ederiz!

Sağlık alanında reklam ve tanıtım yasakları vardır, ancak son zamanlarda birçok doktor, özel klinik ve hastane, kasıtlı veya kasıtsız olarak yapılan web sitesi, sosyal medya hesabı veya reklamlar nedeniyle ağır cezalar aldı.

Peki, doktorların toplumu bilgilendirmesi, uzmanlık alanlarını ve uyguladıkları tedavileri şeffaf ve özel bir şekilde hastalarına aktarması mümkün mü? Sonuç olarak, bu mümkün. Şimdi doktorlar ve özel sağlık kuruluşları için tanıtım yöntemleri hakkında 16 madde inceleyelim.

Web sitesi veya diğer iletişim araçları aracılığıyla verilen bilgilerde, “ilk”, “tek”, “deneyimli”, “üstün teknolojik yatırım”, “farklı bir anlayışla”, “güçlü ve uzman kadro”, “sağlıkta kalite”, “daha az komplikasyon, daha çok hasta konforu, daha erken taburcu olma şansı”, “talep oluşturan ve verilen sağlık hizmetine ticari yön veren ifadelere yer verilemez.

Kampanya, indirim veya hizmet ücretsiz değildir.

Hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait fotoğrafları veya ifadeleri görüntülenemez. Bu tür yayınlara link vererek yönlendirme de yapılamaz.

Tedavi öncesi, sırası ve sonrasında sağlık çalışanlarının hasta ve yakınları ile birlikte görüntülenmesi yasaktır.

Tedavi edici sağlık hizmetine ilişkin bilgiler (yazı, ifade, fotoğraf, video, röportaj, haber vb.) içerir.

Sağlığı koruyucu ve geliştirici içerik paylaşılabilir. Doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgileri dahil etmek yasaktır. Verilen bilgiler, kaynakları ve son güncelleme tarihlerini içermelidir.

Hasta haklarına ve deontoloji kurallarına uymayan, abartılı, yanıltıcı, korku veya paniğe düşürücü veya yanlış yönlendirici ifadeler kullanılmamalıdır.

Her sayfanın altında “Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz” yazıyor.”” ifadesi, en az diğer yazılarla aynı yerde ve kolayca ayırt edilebilir şekilde yer almalıdır.

Hastaların kişisel bilgileri hiçbir şekilde paylaşılmaz. Hastanın gizliliğini korumak için her türlü önlem alınır.

Sağlık kurum ve kuruluşları ile meslektaşlar arasında rekabete yol açan, sağlık kurum ve kuruluşları ile hekimleri kötüleyen veya kendilerini, sundukları hizmeti veya sağlık kurum ve kuruluşunu öven reklam ifadeleri yasaktır.

Hastalar tarafından yapılan değerlendirmeler, görüş bildirimleri veya sağlık kurumu ve kuruluşu ile burada görev yapan sağlık personeli hakkında bilgi verilmez.

Muayenehaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında bulunan tıbbi cihazlar ve ekipmanlara ilişkin görüntüler ve ifadeler kullanılamaz.

Hastanın bizzat muayene edilmeden internet üzerinden tedavi önerileri yapılmaz. Bu nedenle hasta, belirli bir sağlık kuruluşuna veya hekime yönlendirilemez.

Faaliyete başladığı tarihten itibaren en fazla bir ay süreyle, hastaları kabul ettiği ve tedavi ettiği uzmanlık alanları hakkında toplumu bilgilendirmek için ilan verilebilir.

Sağlık bilgileri, çalışma saatleri, iletişim ve adres bilgileri ile tedavi edici sağlık hizmetine ilişkin olmaması ve ilgili bilgi ve deneyime sahip sağlık meslek mensupları tarafından sağlanabilir.

Özel sağlık kuruluşlarının, “hasta taşıma hizmeti alımı” konulu 2011/ 20 sayılı Bakanlığımız Genelgesi kapsamında ücretsiz olarak hizmet sunabilmeleri mümkündür. Bununla birlikte, bu hizmetlerle ilgili olarak reklam yapmamaları, ilan vermemeleri ve talep yaratmaya yönelik faaliyetlerde bulunmamaları gerekmektedir.

Tabip Odaları, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’ne göre bildirim ve şikâyetler üzerinde inceleme yapma, soruşturma başlatma, disiplin kovuşturması yürütme ve disiplin cezası verme yetkisine sahiptir.

Dijital FABRiKA, T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği sağlık alanındaki reklam, bilgilendirme ve ilan yasaklarına uymak için doktorlar ve özel sağlık kuruluşları için internet sitesi oluşturmaktadır. Web sitesi ve diğer tanıtım faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılardan bilgi alabilirsiniz.

Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği, bildirim ve şikâyetleri inceleme, soruşturma başlatma, disiplin kovuşturması yürütme ve disiplin cezası verme yetkisine sahip olan Tabip Odaları’na izin verir.

Dijital FABRiKA, T.C. Sağlık Bakanlığının sağlık alanındaki reklam, bilgilendirme ve ilan yasaklarına uymak için doktorlar ve özel sağlık kuruluşları için bir internet sitesi tasarladı. Web sitesi ve tanıtım etkinlikleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılar kullanılabilir.

reklam-yasagi2

Doktorlar ve Klinikler İçin Reklam Yasağı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye uymayan çok sayıda içerik, doktor ve klinik web sitelerinde ve sosyal medya reklamlarında bilinçli olarak yapılıyor. Doktorlar ve klinikler, web sitesi içeriğinde, sosyal medya gönderisinde veya reklam yayınında yapılan hataların çoğunun farkında değiller veya farkında değiller. Tabip Odaları, 6023 sayılı Kanun’un 39. maddesi ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği uyarınca bildirim ve şikayet üzerine inceleme yapma, soruşturma açma, disiplin kovuşturması yürütme ve disiplin cezası verme yetkisine sahiptir. Yine de tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kurallarına aykırı davranan hekimler için Onur Kurulları, “uyarma cezası”, “para cezası”, “geçici olarak meslekten alkoyma” ve “oda bölgesinde çalışmanın yasaklanması” gibi cezalar verebilir. 

Doktorlarımızın bu cezalara maruz kalmamaları için web sitesi ve diğer tanıtım faaliyetlerini uygun bir şekilde sürdürmeleri gerektiğini önemle hatırlatırız.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri” konulu 2011/59 sayılı genelge, sağlık alanındaki reklam ve tanıtım ile ilgili olarak aşağıdaki gibidir.

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi, “İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar tertibine mezun olup, diğer suretlerle ilan, reklâm ve saire yapmaları memnudur” diyor.Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 9 uncu maddesi, “Tabip ve diş tabibi, gazete ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ilanlarda ve reçete kâğıtlarında ancak ad ve soyadı ile adresini, Tababet İhtisas Nizamnamesine göre kabul edilmiş olan ihtisas şubesini” belirtir. Akademik unvanını ve muayene gün ve saatlerini yazabilir.” ve 39 uncu maddesinde de, “Tabip ve diş tabibi, meslektaşlarının hastalarını elde etmeğe matuf hareket ve teşebbüslerde bulunamaz.” hükümleri sevk olunmuştur. 

Yine, özel sağlık kuruluşlarına ilişkin yönetmelikler, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına aykırı olarak, sağlık kuruluşları tarafından insanları yanıltan, yanlış yönlendiren, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış veya yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş uygulamalara dayalı tanıtım yapılamayacağını ve yalnızca ruhsatında kayıtlı hizmet alanlarına ilişkin bilgiler verilebilir.

Bu yasaların amacı, insan sağlığının ticarileştirilmesini önlemek ve temel bir kamu hizmeti olarak görülen sağlık hizmetleri sırasında kamu yararını korumak. Özel sağlık kuruluşları, mevzuatta izin verilen bilgilendirme ve tanıtım kapsamı dışında faaliyette bulundukları takdirde, ilgili yasa ve yönetmelikler tarafından cezalandırılır. Bununla birlikte, özel sağlık kuruluşları tarafından yapılan reklamlar ve tanıtımlarda son zamanlarda maksadını aşan ifadeler kullanıldığı ve bilgilendirme ve tanıtımın reklam boyutuna taşındığı görüldü. Bu bağlamda, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerini ilgili mevzuata uygun olarak yürütmek ve uygulamada uyum sağlamak için aşağıdaki hususların açıklanması gerekmektedir.

1) Özel sağlık kuruluşları;

a) Faaliyete başladığı tarihten itibaren en fazla bir ay süre ile toplumu hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları, adres ve iletişim bilgileri konusunda bilgilendirmek,

b) Faaliyet izin belgesinde, tıbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı olarak, “ilk”, “tek”, “deneyimli”, “üstün teknolojik yatırım”, “farklı bir anlayışla”, “güçlü ve uzman kadro”, “sağlıkta kalite”, “daha az komplikasyon, daha çok hasta konforu, daha erken taburcu “Bembeyaz bir gülümseme için 24’e kadar açığız”, “Bıçaksız lazer teknolojisi ile gözlerde HD kalitesi”, “… dönemde bu tetkik yapılmazsa…. hastalık engellenemez”, “önceden tedbirinizi alın”, “bu cihazla hiçbir şey saklanmaz”, “el bileğinden kalbe giden radyal anjiyografi yöntemi”, “en son uygulanır.

c) Oluşturulan web sayfalarında sadece hastaların kabul ve tedavi ettikleri uzmanlık dalları, faaliyet izin belgelerinde belirtilen ünite ve cihazlar, çalışma saatleri, iletişim ve adres bilgileri ve tedavi edici sağlık hizmetine ilişkin bilgilerin yer alması; ancak, yukarıdaki (b) bendinde belirtilen gücü veya deneyime sahip sağlık meslek mensupları tarafından verilen bilgilerin yukarıda belirtilen gücü veya deneyimi içermemesi gerekir.

ç) Kurumları veya hizmetleri ile ilgili olarak yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olmayan yazı, el broşürü, kartvizit, ilan, tanıtım veya reklam materyalleri bulundurma ve dağıtma,

d) Kişilerin bilgi ve rızaları olmaksızın kişilerin telefonlarını rastgele aramaması, mektup, kısa mesaj veya e-posta göndermemesi, kuruluşlarına daha önce gelen kişilerle ancak hastalıkları ile ilgili veya randevu tarihleri hakkında iletişim kurması gerekir.

2) Özel sağlık kuruluşlarının, “hasta taşıma hizmeti alımı” konulu 2011/ 20 sayılı Bakanlığımız Genelgesi kapsamında (kas sistemi, nörolojik, ruh sağlığı ve benzeri kronik hastalıkları olan hastalar, kanser hastalarının kemoterapi ve radyoterapi tedavileri, ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon alan hastalar, organ ve doku nakli yapılmış veya yapılacak olan hastalar, doğum yapmış olup da hastaneden taburcu edilen anne ve bebekler).

3) 1219 sayılı Kanun’un 25. maddesi, “Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır” ve 8. maddesi, “Türkiye’de icrayı tababet için bu kanunda gösterilen vasıfları haiz olanlar umumi surette hastalıkları tedavi hakkını haizdir.hükümleri sevk edildi. Anılan hükümler, Türkiye’de hastalıkları tedavi etme hakkına haiz olan kişileri kapsamaktadır. Ancak, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış ve yaygın bir tedavi yöntemi haline gelmemiş herhangi bir tedavi yöntemini hastalar üzerinde uygulama yetkisi hiçbir hekime verilmez. İnsan sağlığına yönelik geleneksel veya tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin hekimlerce veya hekimlerin yönlendirmesiyle ilgili olarak, aynı Kanuna 6225 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen Ek 13 üncü madde, ilgili sağlık mensupları tarafından uygulanabileceği öngörülmüştür.

Ancak, görsel, işitsel ve internet medyasında, bazı hekimlerin ve kimselerin tıbbi faydaları klinik çalışmalarla kanıtlanmamış tekniklerle hastalıkları tedavi ettiği veya tedaviye yardımcı olduğu yönünde çok sayıda tanıtım ve reklam yapıldığı görülmektedir. Bu tür faaliyetlerin 1219 sayılı Kanuna aykırı olduğu göz önüne alındığında, bu tür faaliyetlerin tespit edilmesi durumunda Kanunda öngörülen idari cezaların derhal uygulanması ve adli makamlara bildirilmesi gerekmektedir.