doktor klinik web sitesi

Doktor ve Klinik Web Sitesi

Klinik veya doktor web siteleri nasıl olmalıdır? Yanlış tasarlanmış bir web sitesi, sosyal medya hesabı veya reklamlar nedeniyle cezalandırılmamanızı tavsiye ederiz!

Sağlık alanında reklam ve tanıtım yasakları vardır, ancak son zamanlarda birçok doktor, özel klinik ve hastane, kasıtlı veya kasıtsız olarak yapılan web sitesi, sosyal medya hesabı veya reklamlar nedeniyle ağır cezalar aldı.

Peki, doktorların toplumu bilgilendirmesi, uzmanlık alanlarını ve uyguladıkları tedavileri şeffaf ve özel bir şekilde hastalarına aktarması mümkün mü? Sonuç olarak, bu mümkün. Şimdi doktorlar ve özel sağlık kuruluşları için tanıtım yöntemleri hakkında 16 madde inceleyelim.

Web sitesi veya diğer iletişim araçları aracılığıyla verilen bilgilerde, “ilk”, “tek”, “deneyimli”, “üstün teknolojik yatırım”, “farklı bir anlayışla”, “güçlü ve uzman kadro”, “sağlıkta kalite”, “daha az komplikasyon, daha çok hasta konforu, daha erken taburcu olma şansı”, “talep oluşturan ve verilen sağlık hizmetine ticari yön veren ifadelere yer verilemez.

Kampanya, indirim veya hizmet ücretsiz değildir.

Hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait fotoğrafları veya ifadeleri görüntülenemez. Bu tür yayınlara link vererek yönlendirme de yapılamaz.

Tedavi öncesi, sırası ve sonrasında sağlık çalışanlarının hasta ve yakınları ile birlikte görüntülenmesi yasaktır.

Tedavi edici sağlık hizmetine ilişkin bilgiler (yazı, ifade, fotoğraf, video, röportaj, haber vb.) içerir.

Sağlığı koruyucu ve geliştirici içerik paylaşılabilir. Doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgileri dahil etmek yasaktır. Verilen bilgiler, kaynakları ve son güncelleme tarihlerini içermelidir.

Hasta haklarına ve deontoloji kurallarına uymayan, abartılı, yanıltıcı, korku veya paniğe düşürücü veya yanlış yönlendirici ifadeler kullanılmamalıdır.

Her sayfanın altında “Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz” yazıyor.”” ifadesi, en az diğer yazılarla aynı yerde ve kolayca ayırt edilebilir şekilde yer almalıdır.

Hastaların kişisel bilgileri hiçbir şekilde paylaşılmaz. Hastanın gizliliğini korumak için her türlü önlem alınır.

Sağlık kurum ve kuruluşları ile meslektaşlar arasında rekabete yol açan, sağlık kurum ve kuruluşları ile hekimleri kötüleyen veya kendilerini, sundukları hizmeti veya sağlık kurum ve kuruluşunu öven reklam ifadeleri yasaktır.

Hastalar tarafından yapılan değerlendirmeler, görüş bildirimleri veya sağlık kurumu ve kuruluşu ile burada görev yapan sağlık personeli hakkında bilgi verilmez.

Muayenehaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında bulunan tıbbi cihazlar ve ekipmanlara ilişkin görüntüler ve ifadeler kullanılamaz.

Hastanın bizzat muayene edilmeden internet üzerinden tedavi önerileri yapılmaz. Bu nedenle hasta, belirli bir sağlık kuruluşuna veya hekime yönlendirilemez.

Faaliyete başladığı tarihten itibaren en fazla bir ay süreyle, hastaları kabul ettiği ve tedavi ettiği uzmanlık alanları hakkında toplumu bilgilendirmek için ilan verilebilir.

Sağlık bilgileri, çalışma saatleri, iletişim ve adres bilgileri ile tedavi edici sağlık hizmetine ilişkin olmaması ve ilgili bilgi ve deneyime sahip sağlık meslek mensupları tarafından sağlanabilir.

Özel sağlık kuruluşlarının, “hasta taşıma hizmeti alımı” konulu 2011/ 20 sayılı Bakanlığımız Genelgesi kapsamında ücretsiz olarak hizmet sunabilmeleri mümkündür. Bununla birlikte, bu hizmetlerle ilgili olarak reklam yapmamaları, ilan vermemeleri ve talep yaratmaya yönelik faaliyetlerde bulunmamaları gerekmektedir.

Tabip Odaları, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’ne göre bildirim ve şikâyetler üzerinde inceleme yapma, soruşturma başlatma, disiplin kovuşturması yürütme ve disiplin cezası verme yetkisine sahiptir.

Dijital FABRiKA, T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği sağlık alanındaki reklam, bilgilendirme ve ilan yasaklarına uymak için doktorlar ve özel sağlık kuruluşları için internet sitesi oluşturmaktadır. Web sitesi ve diğer tanıtım faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılardan bilgi alabilirsiniz.

Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği, bildirim ve şikâyetleri inceleme, soruşturma başlatma, disiplin kovuşturması yürütme ve disiplin cezası verme yetkisine sahip olan Tabip Odaları’na izin verir.

Dijital FABRiKA, T.C. Sağlık Bakanlığının sağlık alanındaki reklam, bilgilendirme ve ilan yasaklarına uymak için doktorlar ve özel sağlık kuruluşları için bir internet sitesi tasarladı. Web sitesi ve tanıtım etkinlikleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılar kullanılabilir.

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *