guven-araligi2

Güven Aralığı Nedir?

Güven Aralığı

Bir parametre için bir aralık tahmini olan güven aralığı, bir çıkarımsal istatistik çözüm aracıdır. Bir parametrenin değerini tahmin etmek için iki sayıdan oluşan bir aralık kullanılır. 

Güven aralığı tarif edilirken gelende yüzde 95’tir. Bu, %95 emin olunan bir durumda %5 hatalı olacağının kabul edildiği anlamına gelir.

P, istatistiksel anlamlılığı gösterir. Farklılıklar var ise farklılığın kanıt düzeyini belirlemek için kullanılan bir değerdir. Her bir istatistiksel testin ardından test istatistiğine ait bir P değeri bulunur. “İlgili hipotez testi sonucunda anlamlı fark vardır” denileceği durumda, P değeri hatalı karar verme olasılığını gösterir.

Daha önce bir reklam kampanyanız vardı ve performansını değerlendirmek istiyorsunuz. Reklamın ne kadar iyi çalıştığını değerlendirmek için yalnızca veriler kullanıyor olmak yeterli değildir.

“Ne derece iyi” sorusu için performansınızın cevabını matematiksel olarak modelleyebilirsiniz.  Yapmanız gereken tek şey, önceki reklamlarınızdan farklı bir deneme reklamı yapmak ve sonuçları incelemek. Örneğin, spor malzemeleri satan bir şirketiniz var. Reklam varyasyonu ölçümlerini belirlemek için, “dambıl setleri” reklam grubunun metinlerini ve açıklamalarını değiştirerek bir deneme reklam grubu daha oluşturdunuz. Reklam varyasyonlarının performansını değerlendirmek için test ediyorsunuz ve Google tüm hesaplamaları size yapıyor.

Peki sonuçlar bize neler söylüyor? Hangileri dikkate alınmalı? “✶” işareti “istatiksel olarak önemlidir” anlamına gelir. Reklam farklılıkları arasında dikkate alınması gereken bir fark olduğunu gösterir. 

Reklamların farklılıklarını “Tıklama Oranı” olarak inceleyelim. Şekil 1’de görüldüğü gibi, deneme reklam grubunun tıklama oranı %10,13 iken, orjinal reklam grubunun tıklama oranı %12,51’dir. TO’nun yanında %19 yazıyor. Bu oran, deneme reklamının ilk reklama göre %19 daha az tıklama aldığını gösteriyor. “İstatiksel olarak önemli değil” diyor en altta. Yani, reklam farklılıklarının tıklama oranı açısından istatiksel olarak önemli bir fark olmadığını belirtiyor.

Güven aralığı [-%40, +%2] nedir? 

Şekil 1: Reklam varyasyonlarının tıklama oranı anlamlılığı 

[-%40, +%2] aralık güven ile reklam varyasyonlarının tıklama oranlarının farkının ortalamasını içerir.   

Reklamların farklılıklarını “maliyet” açısından karşılaştıralım.   

Şekil 2’de gösterildiği gibi, deneme reklam grubunun maliyeti 101 TL iken, orjinal reklam grubunun maliyeti 128 TL. Maliyet yanında %21 yazmaktadır. Bu oran, deneme reklamının orijinal reklamdan %21 daha az para harcadığını gösteriyor. Hemen al tında, “istatiksel olarak önemli” olduğunu belirtiyor. Yani, reklam değişiklikleri arasında maliyet açısından son derece önemli bir fark olduğunu belirtiyor.  

Şekil 2: Reklam varyasyonlarının maliyet anlamlılığı .

Güven aralığı [-%38, -%4] nedir? 

 [-%38, -%4] aralığı, reklam varyasyonları arasındaki maliyet farkının ortalamasının %95’ini içerir. Bu nedenle, -%38 ve -%4 arasında bir düşüş olasılığı vardır. -%38 maliyet düşüşü sağlar. Bu deneme kampanyası izlenmelidir.

Buna göre

İstatistik bilimi, verileri değerlendirerek ve yorumlayarak şirketiniz için etkili reklam bulmanıza ve maliyetlerinizi en uygun şekilde kullanmanıza yardımcı olur. Google’un araçlarını kullanarak çok fazla çaba harcamadan bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Firmalar, daha fazla insana ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve karlarını artırmak için bir dizi reklam platformu kullanıyor. Bu reklamlar para harcıyor. Bu bütçeyi doğru bir şekilde harcamak ve varsa hata kaynaklarını düzeltmek istiyorsanız, reklam varyasyonları oluşturup Google tarafından hesaplanan istatiksel verileri değerlendirebilirsiniz. 

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *