reklami-yasak

Reklamı Yasak veya Sınırlı Olan Mal ve Hizmetler

Reklam Yapılması Yasaklı Mallar ve Hizmetler: Alkollü içecekler (ve bunlarla ilgili her türlü faaliyet); Tütün ürünleri ve bunlarla ilgili her türlü ürün; Uyuşturucular ve bunlarla ilgili her türlü uyarıcı ve kolaylaştırıcı maddeler; Silahlar; Medyum, astrolog ve falcı hizmetleri; Çöpçatanlık (örneğin, bir eş bulmak için randevu ayarlamak, evlilik aracılığı yapmak vb.); Kumar oynamak, kumaş satın almak ve kumar oynamak vb.

Pornografi, fuhuş ve seks (ve bu tür içerik); kürtaj ve bununla ilgili tüm hizmetler; hukuk ve denetim hizmetleri ve bu hizmetlerin sağlayıcıları; vergi danışmanlığı, tıbbi danışmanlık; masaj, striptiz ve striptiz kulüpleri; hızlı ve ani kilo verme, gıda takviyesi ve bununla ilgili tüm hizmetler ve ürünler; hackerlar tarafından sağlanan hizmetler; gizli reklam; telefon görüşmelerini dinlemek için hizmetler ve ürünler;

Ürün ve hizmetlerin reklamı sınırlıdır.

Promosyon piyangoları ve benzeri etkinliklerin süresi, sonuçları ve ödüllerin dağıtılma zamanı, hediye şeklinde dağıtılan ürünlerin piyasa fiyatı ve diğer ürünlerin satın alma fiyatları açıkça belirtildiği takdirde izin verilir.

Ürün ve hizmetlerin reklamı sınırlıdır.

Promosyon piyangoları ve benzeri etkinliklerin süresi, sonuçları ve ödüllerin dağıtılma zamanı, hediye şeklinde dağıtılan ürünlerin piyasa fiyatı ve diğer ürünlerin satın alma fiyatları açıkça belirtildiği takdirde izin verilir.

Çocuklara Yönelik Reklamlar

Reklamın içinde, bir ürüne sahip olmanın, onu satın alan kişiyi yaşıtları arasında daha üstün bir konuma sokacağı ya da bunu satın almayanların bundan negatif etkileneceği şeklinde bir izlenim yaratmamalıdır.

Reklam, ürünün ya da hizmetin gerçek satın alma fiyatıyla ilgili olarak çocukları yanıltacak şekilde bir fiyat işareti içermeyecektir ya da ürünün her gelir grubuna ait aileler tarafından satın alınabileceği izlenimini vermemelidir.

Reklamlar, çocukların deneyimsizliğinden, güvensizliğinden ve bilgisizliğinden yararlanarak bu ürünleri ve hizmetleri satın almaya teşvik etmelidir. Ebeveynlerini veya velilerini belirli ürünleri ve hizmetleri satın almaya zorlamamalı ve çocukların ebeveynlerine, velilerine, eğitmenlerine veya öğretmenlerine olan güvenlerini zayıflatmamalıdır.

Reklamlar, çocukları tehlikeli ortamlara sokmamalı ve onları başkalarıyla etkileşime girmeye teşvik etmemelidir.

Reklamlar, eğer varsa, reklamı yapılan ürünü kullanırken sağlığa ve çevreye zarar vermemek için alınması gereken önlemler hakkında da bilgilendirilmelidir.

Reklamlar, ürünü kullanmak için gereken bilgi ve yetenekleri göstermemelidir.

Reklamlar, çocukların oyun oynarken ya da kendileri ya da çevreleri için tehlikeli olabilecek araçları ya da eşyaları kullandığı görüntüleri içermemelidir.

Reklam, ürünün boyutları, işlevleri veya ömrü ile ilgili olarak çocukları yanlış yönlendirecek bilgi veya görüntüler içermemelidir. Ayrıca, ebeveynlerin çocuklarına karşı duygularını (sevgi, ilgi ve bağlılık) sömüren veya bunlardan yararlanan nitelikte olmamalıdır.

Kıyaslama Reklamcılığı

Reklam, benzer bir ürünün veya hizmetin adını, ticari markasını, logosunu, şirket adını veya diğer belirleyici işaretleri içermeyecektir.

Reklamlar, benzer ürünlerin veya hizmetlerin aynı özelliklere sahip olması ve reklamın yapıldığı ürünün veya hizmetin amaçlarıyla aynı amaçlara hizmet etmesini sağlamak için tasarlanmalıdır.

Menşei belirtilmiş mal veya hizmeti karşılaştırırken, mal veya hizmetlerin aynı coğrafi konumda bulunması,

Karşılaştırmanın nesnel, ölçülebilir sayısal verilere dayanan iddiaları desteklemek için bilimsel testler, raporlar veya belgeler yapılmalıdır.

Reklam, adil rekabet ilkelerini göz önünde bulundurarak müşterileri yanlış yönlendirmeyecektir.

İndirimli Ürünlerin Tanıtımı

Reklam yalnızca indirim tutarını ya da oranını ve indirimin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtirse yapılabilir. Öngörülen indirimin en az iki hafta içinde gerçekleşmesi halinde, indirime tabi ürün ve hizmetlerin miktarı, markası, modeli ve diğer özellikleri gibi ayrıntılı bilgilerin yanı sıra indirimli fiyatın ve indirimsiz fiyatın da belirtilmesi gerekir.

Özel Hastaneler ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Kurumlar

Özel hastaneler ve ayakta teşhis ve tedavi hizmetlerine ilişkin reklamlar, toplumu bilgilendirmek ve sağlığı korumak ve geliştirmek amacıyla sınırlıdır.

Bununla birlikte, aşağıdaki şartlara uymak gereklidir:

Meslek ahlakına aykırı tanıtım yapamaz ve talep oluşturmaya yönelik tanıtım yapamaz.

Diğer hastaneler aleyhine haksız rekabet oluşturan eylemler yapmamalıdır.

Web sitesi, tedavi edici sağlık hizmetlerine ilişkin bilgileri sunma kapasitesine sahip değildir.

İnsanları aldatıcı ve yanlış yönlendirici reklam yapamaz.

Doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış veya yaygın bir tıbbi metot olarak benimsenmemiş. Uygulamaları kullanarak reklam yapamaz.

Diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet yaratan eylemleri gerçekleştiremez.

Güzellik ve Estetik Hizmetlerine İlişkin Reklamlar

Güzellik ve estetik merkezleri; güzellik salonu, saç ekim merkezi, güzellik enstitüsü gibi isimlerle anılan özel sağlık kuruluşları, cilt ve vücut bakımı, akapuntur, makyaj, epilasyon ve diğer hizmetler sunar.

Sadece sağlık kuruluşları altında faaliyet gösteren bu kuruluşlar Uygunluk Belgesine sahip olmalıdır.

Sağlık kuruluşuna bağlı olmayan faaliyetler ve maliyetler hakkında reklam yapmak yasaktır.

Reklamlarda “indirim” veya hizmete olan talebi artıran ifadeler kullanılmamalıdır.

Sağlık kuruluşları, tescil sahibinin yazılı izni olmadan tescilli isimleri kullanamaz.

Sağlık kuruluşları, halkın yanlış inançlarını ve haksız rekabeti önlemek için ticarî isimlerini kullanamaz ve tabelalarında belirtemez.

Yanlış yönlendirici reklamlar, tanıtımlar ve diğer faaliyetlerde bulunamazlar.

Güzellik salonları, merkezler içinde veya müstakil olarak hizmetlerini, uyguladıkları teknikleri, kullandıkları cihazları ve diğer araçlarla ilgili olarak müşterilere reklam, tanıtım veya bilgilendirme yapabilirler. Bu uygulamaları reklam materyallerinde belirtebilirler.

Doktorlar ve Diş Hekimleri

Hekimler ve diş hekimlerinin adlarını, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre kabul edilmiş ihtisaslarını, akademik unvanlarını, hastaları kabul ettikleri yerleri ve muayene saatlerini bildiren reklamlar kabul edilmektedir.

Bununla birlikte, aşağıdaki şartlara uymak gereklidir:

Profesyonel olarak çalışırken reklam yapamaz.

Ticari reklamlar için kullanılamaz.

Hekimlik mesleğine ve sağlık kurumlarına ticari bir bakış açısı kazandıramaz.

İnsanları yanıltıcı, korkutucu veya yanlış yönlendirici davranışlar sergileyemez.

Haksız rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamaz.

Yazılarında kendini tanıtamaz.

Reklam amacıyla teşekkür yazıları yazamaz.

Gıda ve İlaç Takviyesi

İlaç ve gıda takviyesi ürünlerine ilişkin reklamlar, aşağıdaki şartlara uyulması koşuluyla yapılabilir:

İlaç reklamı kesinlikle yasaktır.

Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme yeteneğine sahip olduğunu belirten veya bu özelliklere atıfta bulunan ifadeler kullanılması yasaktır.

Takviye edici gıdaların etiketlerinde, sunumlarında veya reklamlarında, besin öğelerinin yeterli ve dengeli bir şekilde alınamayacağını ima eden, vurgulayan veya vurgulayan ifadeler kullanılmamalıdır.

Takviye edici gıdaların gıda işletmecisine ait alan adı ve URL adresleri aracılığıyla yasal olmayan şekilde reklam ve tanıtımı yapılamaz. Kendisine ait olmayan alan adlarını ve URL’lerini kullanarak reklam ve tanıtım yapmak yasa dışıdır.

Eczane ve Ecza Depolar

Eczaneler reklam yapmamalıdır.

Ecza depolarının faaliyetleri ile ilgili her türlü tanıtım ve reklam, tedavi edici özelliği olmadığı halde bu yönde atıfta bulunmadan, övücü ifadeler kullanmadan yapılabilir.

Kozmetikler

Kozmetik ürünler, insan vücudunun epiderması, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organları gibi dış bölümlerine, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış preparatlar veya maddeleri içerir. Bu preparatların veya maddelerin birincil amacı, bu bölgeleri temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek, vücut kokularını düzeltmek veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olmalıdır.

Reklamlarda kullanılan metin, isimler, ticari markalar, resimler, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları özellikleri taşıdıkları anlamına gelmemelidir. Ek olarak, bu şekilde düşünmek mümkün değildir.

Optisyenlik Servisleri

Optisyenlik hizmetlerinin reklamı, aşağıdaki şartlara uyulması koşulu ile yapılabilir:

Optisyenlik merkezleri gerçeğe aykırı reklam yapmamalıdır. Optisyenlik müesseseleri, ruhsatnamesinde belirtilen optisyenlik müessesesi ismi dışında başka bir isim kullanamaz.

Acil Sağlık Hizmetleri ve Ambulanslar

Ambulans servisleri, tıbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı şekilde insanları yanıltan, yanlış yönlendiren ve ruhsatında yazılı hizmetlerinden başka hastaları kabul ve tedavi ettiği izlenimini uyandıran davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca, diğer servisler aleyhine haksız rekabet yaratabilirler.

Ambulanslar, acil ve koruyucu sağlık hizmetlerini tanıtabilir. Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri sırasında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve açıklamalara yer verilmemelidir. Ambulans servisleri, hizmet alanları, sundukları hizmetler ve açılış tarihleri gibi konularda toplumu bilgilendirmek için reklam ve tanıtım yapabilir.

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *